Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

Walter Figueroa
Monday, 26 September 2011 19:57

Hi I'm interested, if possible, send me information about Edison Estrada and the team, to share with other fellow here in Guatemala in advance Walter Efrain Figueroa. E-mail we_figueroa@hotmail.com

supporter
Monday, 26 September 2011 16:21

Well done blues. 

Maritza Duarte
Saturday, 17 September 2011 05:33

Hola un saludo para Edison desde California,gracias por un sueno de un pueblo pequeno de Guatemala Santo Tomas De Castilla,todos nos sentimos orgullosos por el,Felicidadades y suerte en la semifinal

 

Diego Andrés
Friday, 16 September 2011 03:34

I hope that Edison could do well at home, and achieve great victories.

We wish you the best of all Guatemalans we love football, and hopefully you can put the name of Guatemala at the top in Malta.Laughing

Samuel
Thursday, 15 September 2011 01:24

I Wish your club the best and thanks for signing a Guatemalan player, we have many young talent in our under 20 squad that made the U20 World cup this year, but clubs in Guatemala lack the long term vision to work with them.

Omar
Friday, 09 September 2011 19:38

Felicidades a Edson por ir a representar a nuestro pais a un pais tan grande como España.

Warren Grech
Thursday, 08 September 2011 18:24

Welcome to our family Edison! Make us proud!

Diego Moreno
Thursday, 08 September 2011 07:42

I hope that Edison could do well at home, and achieve great victories.

We wish you the best of all Guatemalans we love football, and hopefully you can put the name of Guatemala at the top. Laughing

 

raul yanes
Tuesday, 06 September 2011 00:38

hi my best friends is playing in victoria wanders is be fron guatemala i just say congratulacion to my friends is a big oportunity for my friend and my country guatemala ok... see you later sorry about my inglish jajajaja...

Supporter
Monday, 05 September 2011 23:09

Prosit ta l ikla tal birah u prosit kbira lil tas sound. Naqra muzika eccelenti. Good luck ghal istagun u ejja ha nibdew bit tajjeb kontra San Lawrenz nhar is sibt.

Iz zejt jitla f wicc l ilma
Wednesday, 31 August 2011 09:18

Hamrun tilfu l protest li ghamlu kontrihom Balzan u tilfu l punti. Balzan ibbazaw il protest fuq l istess regolamenti li kienu bbazaw id dirigenti tal kumitat taghna fil protest kontra Nadur fil final tat U/21 fejn Nadur kienu lghabu lil Cadu meta dan kellu sospensjoni mal kbar u billi l kampjonat tal kbar kien spicca kellu jiskontaha 'in the next competitive competition he is eligible to play in' Dak inhar l bord tal Prostesti tal GFA ta ragun lil President, Brian Azzopardi, is Segretarju Keith Vella Muskat (li kienu hadmu bla heda biex issir gustizzja) u l Legal advisor tal klabb Dr. Samuel Azzopardi u rega giet ikkonfermata s sentenza mil bord tal MFA fil kaz ta Balzan Youths vs Hamrun Spartans MIN PROVA JHAMMEG U JDAHHAL HAFNA ALLEGAZJONIJIET FOLOZ-------PLEASE NOTE

Paul
Tuesday, 30 August 2011 16:01

Prosit lil min kien wara l mohh ta din il website verf sabiha. Naqra iktar informazzjoni fuq il club u ftit ritratti u tkun l aqwa website bla dubju. Nisperaw li jkolna stagun tajjeb, specjalment li issa Mark ma ghadux coach taghna u zgur in nuqqas tieghu ha jinhass. 

Mark Buttigieg
Tuesday, 30 August 2011 08:36

Nixtieq niringrazzja lill-kumitat ta l-SK ta l-istedina ghall-ikla annwali ta nhar il-Hadd li gej, pero minhabba l committments ma l-U21s, ma nistax nattendi.  Zgur li ha nimmissja dan l-appuntament annwali, ghax xtaqt niltaqa mal-players u mal-familja ta l-SK. 

Nixtieq minn hawn inwassal stagun mill-ahjar lit-tim...Perswaz li x xoghol li qed jaghmel Brian u l coaching staff tieghu ha jhalli l-frott tieghu.  Dawn l-ahhar gimghat iltqajt kemm il darba ma Brian, u bqajt impressjonat bid dedikazzjoni u l-preparazzjoni tieghu.  Issa mportanti, li bhas soltu, dawk kollha nvoluti, coaching staff u players, jigdu habel wiehed, u dejjem izommu quddiem ghajnejhom il-gid tat-tim.

oldtimer
Saturday, 27 August 2011 09:46

prosit webmaster keep it up and good luck for the new season

Keith Vella Muskat
Wednesday, 24 August 2011 18:30

Vera site tal-genn.  Issa l-importanti hu li din is-site tibqa tigi updated.  Nixtieq navza li qed tingabar il-membership ghall-Istagun li jmiss.  Il-prezz huwa ta Euro 20.  Kull min hu nteressat ghandu javvicina lil xi membru tal-Kumitat.