Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

Savio
Sunday, 21 August 2011 10:22

Proset tal-website il-gdida. Il-webmaster rega ghamilha! Smile

sky blues
Thursday, 18 August 2011 00:49

Nice site. Hope that it will be updated periodically. When will the team be playing for Malta FA Trophy and against who?

Webmaster
Wednesday, 17 August 2011 23:47

Welcome to the redesigned website of S.K. Victoria Wanderers. Please leave your comments with feedback here. Enjoy!!

Mike
Wednesday, 17 August 2011 14:00

Very nice indeed keep up the good work

Brian Azzopardi
Monday, 15 August 2011 19:35

I m very pleased that the webmaster has kept his word and delivered the new club's website, as he had promised in a committee meeting, by the feast of St. Mary. I m sure that everyone will agree with me that this site is an improvement on the one we had before. Its of utmost importance now that eveyone keeps his word and helps to keep this site updated and in the fore front as regards results, news and opinions. With the help of everyone I m sure that the desired results will be achieved.

Wolfi Schmid
Tuesday, 21 December 2010 20:30

Hi football fans many greetings, merry christmas and a happy new year from Munich,Bavaria. Good luck and much success in 2011 !!

Blue
Sunday, 28 November 2010 23:17

Tlifna tllett punti krucjali .Ma gara xejn anzi nhoss li konna vera unlucky li ma hadniex imqar punt.It-tlett lobiet li jmiss huma krucjali .Ejja blues ha nsalvaw kmini kemm jista jkun.

Isaac Borg
Sunday, 28 November 2010 10:11

Jien qieghed l-ewwel darba fuq il-gestbook imbili jien mix-xaghra mas-SKVW inzom. COME ON BLUES COME ON ALL THE TEAM LET'S SUPPORT OUR BOYS IN BLUE!!! Ilum ser immur nara lis-Savina VS Ghajnsielem 3.00pm Narakhom

blue
Sunday, 07 November 2010 22:02

Prosit lit-tim kollu meta toqod tiftakar li spicajna il loba nilabu bl-erba ta quddiem kollha andom anqas minn 19 -il sena.Niehdu loghba b'loghba u nzommu saqajna mal-art.

Webmaster
Sunday, 07 November 2010 19:28

S.K. Victoria Wanderers vs. Nadur Youngsters

Score: 3-1

Scorers: David Monday Udoh, Joseph Vella, Ige Adesina

Webmaster
Monday, 25 October 2010 18:37

S.K. Victoria Wanderers vs. Sannat Lions

Score: 1-5

Scorer: David Monday Udoh

1959
Wednesday, 13 October 2010 14:24

Nixtieq nifrah lil kulhadd ghal mod dinjituz li giet celebrata kemm ir rebh tal Independence Cup kemm fil ground u kemm fuq il mejda f din il website u l facebook. Minghajr tghajjir u kliem dispregjattiv allavolja fl ewforija xi kultant ikollok aptit tghid hafna affarijiet. Dejjem irridu nzommu f mohhna li fil futbol daqqa fuq u daqqa isfel u min jinfex f tghajjir mistohbi wara l annominita jew gol massa jinsa li finalment dak li jkun qal u ghamel jista facilment jitfewulu lura ftit wara.

Keith Vella Muskat
Tuesday, 12 October 2010 14:45

Veru li hdimna bis-shih sabiex anke nirrispondu dan il-protest. Pero barra jien u l-President ma rridux ninsew lill-Avukat tal-Klabb li wkoll kien ta ghajnuna kbira.

Supporter
Tuesday, 12 October 2010 01:23

Prosit ghal darba ohra urejtu li f dan li ghadu x jaqsam f protesti u statuti m hawn hadd aqwa mill president u segretarju taghna. Well done

Blue Order
Monday, 11 October 2010 11:25

Well done blues!!!!!!!!!!