Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

Webmaster
Monday, 11 October 2010 00:24

S.K. Victoria Wanderers vs. Xewkija Tigers

Score: 2-1

Scorers: David Monday Udoh, Steve Dimech

Brian Azzopardi
Wednesday, 06 October 2010 14:11

F ismi, f isem shabi tal kumitat u l familja kollha tal SKVW nixtieq nifrah lil Anthony Charles Grech (membru tal kumitat bhal Warren) u s sinjura tieghu ghat twelid tal l ewwel tarbija taghhom.

Webmaster
Sunday, 03 October 2010 19:05

Melita First Division League

S.K. Victoria Wanderers vs. Victoria Hotspurs Score: 1-1

Scorer: Ajibade Adesina

Brian Azzopardi
Friday, 01 October 2010 20:39

F'ismi f isem shabi tal kumitat u l membri kollha tal familja tal SKVW nixtieq nifrah lil Warren u s sinjura tieghu ghat twelid tat tifla taghhom.

Warren Grech
Wednesday, 22 September 2010 11:01

GRAZZI BLUES!!!!

Webmaster
Friday, 17 September 2010 09:17

S.K. Victoria Wanderers vs. Ghajnsielem FC

Score: 1-1

Scorers: Ige Adesina

Warren Grech
Monday, 06 September 2010 13:12

SKVW 2 - 0 Nadur Prosit kbir lit-team kollhu tal-prestazzjoni li taw. Hadt gost nara ukoll lil Matthew Zammit fit-team mill-bidu w zgur wera li l-kowc ghandu skwadra w hemm kompetizzjoni ghall-postijiet. Prosit ukoll ghal Brian Meilak li ghamel debutt tajjeb! Issa jmiss kontra Sannat ejjew ilkoll ninzlu nissaportjaw lit-team taghna! Forza Blues!

KUMITAT
Wednesday, 16 June 2010 15:45

Il-Kumitat qed iwassal il-kondoljanzi lis-Sur George Vella Muskat u lill-familja tieghu ghat-telfa ta' ohtu Jalie Rose Vella Muskat.

Kumitat
Monday, 07 June 2010 19:10

Min hawnhekk nixtiequ nwasslu l kondoljanzi lil Joe Hili ex player champion t Ghawdex mal klabb taghna, aktar maghruf maghna bhala l Magina, ghal mewt ta ommu.

Supporter
Friday, 28 May 2010 23:45

Jalla dawn it tfal li fi tlett snin rebhu zewg ligs (Under 16 u Under 21) ikomplu jatuna aktar unuri fil-futur u cert li fil-futur ikunu plejers mal kbar. Proset ukoll lil kumitat.

Blue Order
Friday, 28 May 2010 14:21

Proset kbira ghar rebh tal kampjonat tal U/21. Proset lill players ghax verament kienu l aqwa tim pero proset kbira lill President is Sur Brian Azzopardi u s Segretarju s Sur Keith Vella Muskat, li flimkien ma Dr Samuel Azzopardi mexxew f tant u tant ghaqal dan il protest biex setghat issir gustizzja mal klabb taghna. Haqqha ukoll kull tifhir il GFA ghax uriet li fi hdanha ghandha hemm bordijiet b'nies serji, dedikati u tal affari taghhom.

Supporter
Sunday, 23 May 2010 15:19

Prosit lit team tan nisa tar rebh tal kampjonat. Kampjonat li rebhuh minghajr telfa. Ejja ha naghmlu d double issa ta.

Supporter U/21
Monday, 17 May 2010 13:39

Jista xi hadd jghidilna meta ha jitlaqqa l bord biex jigi deciz min ghandu jirbah il league ta l U/21?

Keith Vella Muskat
Thursday, 13 May 2010 12:27

Re 2042. Il-protest gie pprezentat lis-Segretarjat tal-Gozo Football Association u qed nistennew li jigi appuntat ghas-smiegh.

supporter
Sunday, 09 May 2010 21:37

X' ser jigri fuq il final tal under 21?