Guestbook
Name *
Email
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

manuel cordina
Saturday, 08 May 2010 21:08

thank you kbira S.K.V.W kien season li hadt pjacir hafna ma dan it team thanks il coach mark buttigieg li ghinni hafna thanks ukoll il kumitat li emmen fijha f' dan listagun.

steve bassett
Saturday, 08 May 2010 20:11

i watched too of you matchs while staying in gozo which you won thanks for the welcome i recived ,many thanks too marlon for a great time ,cheer

Supporter
Saturday, 08 May 2010 18:22

Grazzi Coach ta kull ma ghamilt mat team tant mahbub taghna. Nitkellem ma diversi players u kollha bl istess kelma fuqek. Il kliem ta tifhir qatt ma naqas, ghallimt lit tfal taghna hafna affarijiet u perswaz li ha tkompli tghallihom dak li veru kapaci tghamel. Kif qal Simon, irbaht diversi unuri ma diversi clubs gewwa Ghawdex u anke mat team ta' Gozo FC. Baqalek hafna x toffri lit team ta S.K. Victoria Wanderers. Grazzi Coach

Supporter
Saturday, 08 May 2010 10:20

Din bit Taljan: Quello che ci definisce non e'il modo con il quale ci difendiamo, ma come recuperiamo dopo una caduta. Jien cert li ghandna nies f dan il klabb li din il frazi jafu xi jfisser u jafu jaghmlu tezor minnha. Thanks Mark tas servizz li tajt lil dan il klabb bhala player. Dejjem kont mudel ta serjeta, dedikazzjoni, lealta u tenacita ghal players l ohra. Cert li se tkompli ssahhah lit team taghna u tkompli tibni qafas b' sahhtu ghal futur.

Simon Gatt
Friday, 07 May 2010 01:02

Nixtieq bhala player nirringrazzja lil Player/Coach, is-Sur Mark Buttigieg ta dak kollu li ghamel maghna kemm ilu fit team. Illum kienet l ahhar loghba tieghu bhala player wara karriera twila, li fiha rebah diversi kampjonati u tazzi. Mark, kien wiehed mill ftit players Ghawdxin li lghab f kull kategorija kemm gewwa Ghawdex kif wkoll gewwa Malta. Meta beda t team tal Gozo FC, Mark kien wiehed mill players fejn sena wara sena rebhu kull kategorija gewwa Malta ghajr il Premier. Mark rebah it-Third Divison, Second Division, First Division u anke lghab ghal sena fil Premier League Malti. Mark rebah diversi leagues ma Sannat Lions, Xaghra United u Nadur Youngsters. Nerga nirringrazjak u jekk Alla jrid is sena d dihla tkun ahjar min din li ghada kemm ghaddiet. Grazzi.

mark buttigieg
Friday, 07 May 2010 00:09

Our season ended today...It should not have been ..because after being 3 nil and 4 one in front, we should not have lost the game. This was my last game as a player...and I m quitting not because they keep calling me 'xih' at the ground, but because of the problems I had with the knee during this season... I was hoping to end my playing career in a different way...by winning the GFA cup and challenging our rivals in the Super Cup...but this was not the case...In my opinion, we had a very negative season...after scoring 10 points in the first round, we should have never struggled to maintain our first division status...of course the injuries some players had in the delicate stage of the season did not help, but in my opinion relying on these excuses for our performance in the league is a big mistake...Every player should ask himself what he could have done more for the team, as I should ask myself as a coach...because it is only in this way, that we could come stronger next year, and hopefully not finish empty handed as we did this year.

Brian Azzopardi
Monday, 03 May 2010 14:45

Nixtieq nestendi l kondoljanzi tieghi u tal klabb taghna lil Joe Psaila (bniedem li habrek u hadem hafna ghal klabb taghna) u l familja tieghu ghal mewt tal mara tieghu Mary Jane.

Keith Vella Muskat
Saturday, 01 May 2010 14:01

Stunning performance!!! Excellent!!! Special thanks to all the players and coach for the game against Ghajnsielem. We were so superior to the team that just lost the league last Sunday. It was a collective win where all players gave their maximum. Come on against Sannat now guys!!

Webmaster
Friday, 30 April 2010 23:50

S.K. Victoria Wanderers vs. Ghajnsielem F.C.

Score: 4-2

Scorers: Christopher Sciortino (2), Manuel Cordina, Joseph Vella

Blue order member
Thursday, 22 April 2010 11:00

Nixtiq najd proset kbira li president taghna Brain Azzopardi kif ukol it team specjalment li Cordina li isa qijed top scorer Proset Blues

Supporter
Tuesday, 20 April 2010 14:05

Dak tista tghajjar lil players u kumitat basta ma jghajrux lilna. Dak tista halli mbaghad noqoghdu nidhku pero ara mbaghad jekk tinqala kritika lejna mbaghad hekk le basta li joffendu l ommijiet u kull haga li hemm ghaziza ta haddiehor. U l pulizija rajthom jitgerbu wiehed fuq l iehor biex irazznu l eluf fuq l eluf ta supporters? Eh bilhaq dan mhux xogholhom Guz.................Mela x hinu xogholhom fil ground? Jista xi hadd jilluminana?

Supporter
Monday, 19 April 2010 17:34

Nixtieq nikkumenta fuq il kummenti li gew imnehhija min fuq il guestbook taghna. L ewwelnett naqbel perfettament li certu kliem qatt ma ghandu jinghad fuq l ebda website ufficjali tal club izda nemmen li jekk il GFA trid tiehu passi, din ghanda tehoda fuq kollox. Ilbirah kien hemm il loghba bejn Nadur u il cousins. Is supporters kif hekk ghandu jkun incitaw lil players taghhom izda malli dahlu l players taghna li kienu ha jilghabu fil loghba ta wara kontra Kercem dawn in nies ma nistax nifhem xi gralom. Telghu kolla jixxabtu mal fence u joffendu lil players taghna kemm felhu, ma nafx biex ma offendewomx u dan ovvjament minghajr hadd mil players taghna jew il membri tal kumitat li kienu gol ground ma ghamlu l ebda mossa. Jiena li kont qijed nara il loghba faccata taghhom stajt nisma bic car il kliem li beda jintqal u nahseb min kellu jismahhom semahhom wkoll. Prosit GFA tal gid li tghamlu, imma nixtieq li izommu id tal hadid f kull cirkostanza. Grazzi

Webmaster
Monday, 19 April 2010 17:29

S.K. Victoria Wanderers vs. Kercem Ajax

Score: 6-1

Scorers: Manuel Cordina (3), Ajibade Adesina, Christopher Sciortino, Joseph Vella

KeithVella Muskat
Monday, 19 April 2010 16:37

Prosit ukoll lit-tim tan-nisa under 15 li mmexxijin mill-Captain Michelle Zuber rebhu nhar is-Sibt li ghadda bi skor ta 3 - 2. Pero nixtieq nigbed l-attenzjoni sabiex certu kummenti min-nies prezenti rigward plejers tat-tim taghna b'mod specjali lejn il-captain. Pero wiehed irid jinnota wkoll il-mod ferm gust u perfett ta' kif il-plejers taghna ma waqghu ghall-ebda provokazzjoni. Prosit Girls!!

Keith Vella Muskat
Monday, 19 April 2010 12:33

Prosit Blues, bqajna fl-ghola divizzjoni tal-Gozo Football Association. Nawgura wkoll fejqan lill-Plejer / Kowc Mark Buttigieg sabiex jerga jkun fil-grawnd kemm jista jkun malajr. Mark malli dhalt fil-grawnd kellek kor ta' nies li pruvaw idahhku xi ftit pero zgur li dawn insew il-karriera glorjuza tieghek fil-futbol. Prosit ukoll lill-Manuel Cordina li issa qed jillidja l-ewwel post tal-klassifika tal-iskorers bi 3 goals. Prosit Blues!!!!! Issa ejja halli nipprovaw immorru tajjeb fit-tazzi wkoll.